norymberga czerwiec8W dniach 4.06-8.06.2018 roku nauczyciele przedmiotów zawodowych brali udział w szkoleniu Job shadowing w niemieckiej Norymberdze. Szkolenie to było realizowane w ramach projektu „ Smaki Europy - zagraniczne staże uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie” – POWERVET 2016-1-PL01-KA102-024402 realizowanego ze środków POWER na zasadach Programu Erasmusplus sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

W mobilności Job shadowing uczestniczyli nauczyciele:  Wanda Fundament, Ewa Pietrzyk, Tomasz Dera, Paweł Waloch, Aneta Stec i Agnieszka Pisarczy.
Założeniem szkolenia Job shadowing jest uczenie się nauczycieli i zdobywanie nowych doświadczeń poprzez obserwację pracy nauczyciela z partnerskiej szkoły ( szkolenie 1/1). Nauczyciel towarzyszy partnerskiemu nauczycielowi w pracy podczas wszystkich zajęć.  Dzięki takiej formie doskonalenia zawodowego nauczyciel poszerza swoją wiedzę  i umiejętności zawodowe.
Podczas szkolenia w Norymberdze nauczyciele ZSG nr 1 poznali również system kształcenia w Niemczech, zasady współpracy niemieckich szkół zawodowych z urzędami i ze związkami zawodowymi. W trakcie zajęć szkoleniowych zapoznali się również z dokumentacją szkolną, planem pracy szkoły, systemem pracy nauczycieli oraz programami nauczania stosowanymi w szkole.  Porównane również zostały modele kształcenia zawodowego w polskiej i niemieckiej szkole. Nauczyciele szkolili się u swoich niemieckich partnerów w branży gastronomicznej, hotelarskiej oraz języków obcych zawodowych. Uczestniczyli w zajęciach z technologii gastronomicznej, zajęć praktycznych, hotelarstwa, obsługi konsumenta, zasad żywienia i języka angielskiego zawodowego.
Norymberga jest miastem partnerskim Krakowa. W związku z tym nauczyciele uczestniczyli w spotkaniu w Urzędzie Miasta Norymbergii w trakcie którego zapoznali się z rodzajami współpracy między Krakowem a Norymbergą, a w szczególności ze współpracą dotyczącą edukacji.
Berufsschule 3 w Norymbergii jest szkołą zawodową kształcącą uczniów w następujących zawodach: hotelarz, kelner, pracownik restauracji sieciowej, kucharz, wykwalifikowany pracownik hotelu i restauracji. W szkole zatrudnieni są nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, którzy przygotowują do zawodu 800 uczniów. Szkoła ta jest równorzędnym partnerem hoteli i restauracji, w których szkolą się jej uczniowie.
Jednym z elementów szkolenia Job shadowing jest również obowiązkowy udział uczestników w programie kulturowym. Podczas pobytu w Niemczech nauczyciele poznawali historię  niemieckich miast – Drezna,  Norymbergii, w której mieszkali. Nauczyciele poznawali również niemiecką kuchnię i zwyczaje kulinarne.
Udział w szkoleniu Job shadowing jest bardzo efektywną formą rozwoju kompetencji zawodowych i społecznych. Było to niezwykłe i bardzo owocne szkolenie dla nauczycieli naszej szkoły. DZIĘKUJEMY!

Agnieszka Pisarczyk, Wanda Fundament, Ewa Pietrzyk, Aneta Stec, Tomasz Dera, Paweł Waloch.

» Zapraszamy do galerii zdjęć

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok