Został opublikowany plan lekcji na nowy rok szkolny 2018/2019 obowiązujący od 3 września 2018 r.

» plan lekcji

Prosimy o zapoznanie się z planem zajęć na najbliższe dni.