Nasi uczniowie biorą udział w różnych konkursach osiągając wyjątkowe sukcesy, otrzymując nie tylko atrakcyjne nagrody, lecz także prestiż w lokalnym środowisku i w kraju!

Czytaj pełne teksty artykułów..