PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Podstawa prawna

Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie klasyfikowania, oceniania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych § 4.

arrow Do pobrania: procedura uzyskiwania zwolnień zajęć wychowania fizycznego.doc

arrow Do pobrania: procedura postępowania z wagarującym uczniem.doc