Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018.

Dodatkowe spotkania mogą się odbywać w miarę potrzeb: z inicjatywy rodziców, uczniów, wychowawców, dyrekcji i nauczycieli.
Nauczyciele, którzy nie mają wychowawstwa są do dyspozycji wychowawców i rodziców w dniu zebrań w pokoju nauczycielskim.
Numery sal, w których poszczególne klasy mają zebrania, podane będą przy wejściu do szkoły. 
Lp.  termin  spotkania
 1 27.09.2017

Spotkanie dyrektora i wychowawców z rodzicam: klas godz. 1600

Spotkania dyrektora, wychowawców z rodzicami uczniów klas:  IV godz. 1700

godz. 1700 spotkania z rodzicami uczniów klas II i III

2 25.10.2017

"Dzień otwarty" dla rodziców godz. 1700 - 1900

 3 29.11.2017

 Zebrania z rodzicami

 godz. 17:00 - klasy I,II, III i IV

 4 03.01.2018

 Zebrania z rodzicami

 godz. 17:00 - klasy I, II, III i IV
5 21.03.2018

Zebrania z rodzicami

godz. 17:00 - klasy I, II, III i IV

6 18.04.2018 "Dzień otwarty" dla rodziców godz.17:00-19:00
7 16.05.2018

Zebrania z rodzicami - zagrożenia

godz. 17:00- klasy I, II, III

Wszystkich zainteresowanych Rodziców zapraszamy do ezapoznania się z kalendarzem roku szkolnego 2017/2018.

» KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO - I półrocze
» KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO - II półrocze - aktualizacja

» Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych