Typ szkoły/Zawód Klasa Wychowawca Wychowawca wspomagający
Technikum Gastronomiczno
Hotelarskie nr 10
TECHNIK ZYWIENIA
I USŁUG
GASTRONOMICZNYCH
IA K.WIECH-PUK E.GUNIA
IB E.KUTER-STRĄCZYŃSKA T.DERA
IIA A.BORKOWSKA-SAJDUK A.WCISŁO
IIB M.CZYŻ K.STACHOWICZ
IIIA K.SCHIFF M.PODSTAWSKI
IIIB M.BERNADZIKIEWICZ-STĘPIEŃ E.PIETRZYK
IVA S.PTASZNIK T.BRACHMAN
IVB B.BRĄGIEL S.CZEKAJ
IVC K.DRABIK M.ŻELAWSKA-WILK
IVK M.WIERDAK-RÓŻ M.KĘDZIOR

Technikum Gastronomiczno-

Hotelarskie nr 10

TECHNIK ŻYWIENIA

I USŁUG

GASTRONOMICZNYCH

/KELNER

IIC/J I.KATARZYŃSKA A.STEC
 IIIC/J M.KOSEK-ANKUS E.WIKTOREK

Technikum Gastronomiczno-

Hotelarskie nr 10

TECHNIK HOTELARSTWA/

TECHNIK OBSŁUGI

TURYSTYCZNEJ

 IIH/T B.MAZUR F.FUGIEL
 IIIH/T  M.MOCHEL P.WALOCH

Technikum Gastronomiczno-

Hotelarskie nr 10

TECHNIK HOTELARSTWA

IH A.KOSEK-KOTULA A.PISARCZYK
 IVi J.BREWCZYŃSKA-STERNAL R.KRUSZAK

Zasadnicza Szkoła

Zawodowa nr 11/Branżowa

Szkoła I stopnia nr 11

KUCHARZ

ID M.ZACHARSKA-DUDEK W.FUNDAMENT
IID M.KOWALIK-ALHERWY M.ŻUREK
IIID J.PSTRUŚ B.PODGÓRSKA