Projekt: „Hiszpańskie smaki"

Odbyte Staże zawodowe w ramach Projektu "Hiszpańskie smaki - zagraniczne staże dla uczniów ZSG 1 w Krakowie" jest realizowany ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+.

Czytaj więcej: Projekt: „Hiszpańskie smaki"

Projekt „Gotuj po hiszpańsku II”

FE POWER poziom pl 1 rgb

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa min. 66 osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Województwa Małopolskiego poprzez nabycie lub podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie zawodu Kucharz, kompetencji w zakresie języka hiszpańskiego oraz kompetencji interpersonalnych z wykorzystaniem potencjału mobilności ponadnarodowej. Planowanym efektem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez min. 27 osób.

Czytaj więcej: Projekt „Gotuj po hiszpańsku II”

22.10.2018 - Projekt PRAKTYCZNA SZKOŁA ZAWODU z Hiszpanią

projekt2018nW poniedziałek 22 października 2018 r. w naszej szkole gościliśmy przedstawicieli szkoły Centro de Formación Professional Altaviana z Walencji: dyrektora szkoły, Fatima Ribelles Segura - wicedyrektor ds. kształcenia, Carmen Gascó kierownik szkolenia praktycznego, przedstawiciela ds. współpracy z pracodawcami. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Fundacji Proaktywni, Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego, a także organizacji skupiających pracodawców: Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Małopolskiej Izby Hotelarskiej Gremium oraz nauczyciele Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie.
Gości przywitała: pani wicedyrektor Dorota Romańska.

Czytaj więcej: 22.10.2018 - Projekt PRAKTYCZNA SZKOŁA ZAWODU z Hiszpanią

WYNIKI REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU ERASMUS + „ Doskonalenie kompetencji kluczowych przez nauczycieli, drogą do uczniowskiego sukcesu”

easmusW dniu 28 września 2018 roku Komisja Rekrutacyjna w składzie pani Barbara Brewczyńska dyrektor ZSG nr 1 w Krakowie, pani Małgorzata Matysik, wicedyrektor ds. kształcenia ogólnego oraz pani Elżbieta Kuter – Strączyńska koordynator projektu, na podstawie złożonych aplikacji, wybrała grupę projektową.

Czytaj więcej: WYNIKI REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU ERASMUS + „ Doskonalenie kompetencji kluczowych przez...

Projekt: „Doskonalenie kompetencji kluczowych przez nauczycieli, drogą do uczniowskiego sukcesu”

EU flag Erasmus vect POS kopiaRealizacja projektu pt. „Doskonalenie kompetencji kluczowych przez nauczycieli, drogą do uczniowskiego sukcesu
nr. 2018-1-PL01-KA101-048702, w ramach Programu Erasmus+ Akcja A1 Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja szkolna.
 
Czytaj więcej: Projekt: „Doskonalenie kompetencji kluczowych przez nauczycieli, drogą do uczniowskiego sukcesu”

Projekt Małopolska Chmura Edukacyjna

logo.chmura

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna organizuje letnie warsztaty dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie.
Zajęcia w ramach warsztatów prowadzone będą przez pracowników uczelni na podstawie przygotowanych scenariuszy, które przyczynią się do realizacji projektu, czyli podniesienia kompetencji kluczowych.

» Czytaj więcej...

 ________________________________________________

Prezentujemy harmonogram zajęć on-line dla obszaru żywność, które odbywają się w poniedziałki według harmonogramu o godzinie 11:00-12:30.
Opiekunem grupy uczestniczącej w zajęciach jest pan Tomasz Dera i pani Ewelina Wiktorek.

» Pobierz harmonogram

________________________________________________

Od września w naszej szkole prowadzone są zajęcia w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej (III edycja -  w Gminie Miejskiej Kraków - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje,
Działanie 10.1 Poddziałanie 10.1.4 z Europejskiego Funduszu Społecznego, Beneficjent: Gmina Miejska Kraków) w obszarze: przedsiębiorczość. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich/doktorantów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za pomocą wideokonferencji w czasie rzeczywistym jednocześnie dla kilku grup uczniów umiejscowionych w kilku szkołach, z możliwością aktywnego włączenia się uczestników w dowolnej chwili trwania zajęć.
Tematyka prowadzonych zajęć wykracza poza podstawę programową kształcenia dla danego przedmiotu na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.
Szkolnym koordynatorem projektu jest p. wicedyrektor Małgorzata Matysik.
Opiekunem grupy uczestniczącej w zajęciach jest p. Agnieszka Kosek-  Kotula.
W projekcie bierze udział 20 uczniów z naszej szkoły z klasy 2h wyłonionych w procesie rekrutacji zgodnie z regulaminem załączonym poniżej.

Zajęcia odbywają się w piątki od godz. 7.30-9.15.

Harmonogram zajęć przedsiębiorczość I semestr:
1.    Geneza zarządzania.
2.    Menager w świecie biznesu.
3.    Otoczenie przedsiębiorstwa – otoczenie wewnętrzne.
4.    Analiza otoczenia przedsiębiorstwa – otoczenie dalsze.
5.    Analiza otoczenia przedsiębiorstwa – otoczenie ogólne..
6.    Badania marketingowe - podstawy.
7.    Badania marketingowe - podstawy.
8.    Metody i techniki kierowania.
9.    Cel: win - win.
10.    Myśl lokalnie - działaj globalnie.
11.    Międzykulturowy wymiar zarządzania.
12.    Społeczna odpowiedzialność biznesu.
13.    Prowadzenie działalności gospodarczej.
14.    Biznesplan cz.II.
15.    Cyberzagrożenia i cyberprzestępstwa.

________________________________________________

logo.chmura

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków

Prowadzi projekt: „Małopolska Chmura Edukacyjna III w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.04-12-0097/18-00

Celem projektu jest organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza,  Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem będzie podniesienie  kompetencji kluczowych  u uczniów szkół ponadgimnazjalnych z krakowskich szkół, w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych, przedsiębiorczości oraz języków obcych.

» Czytaj więcej...

________________________________________________

28-30.09.2018 - Warsztaty weekendowe dla uczniów w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna

W dniach 28-30.09.2018 r piętnaścioro uczniów z klas: 2a, 2b, 3a, 4b, uczestniczyło w Weekendowych warsztatach w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna, obszar: Żywność.

» Czytaj więcej...

________________________________________________

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna organizuje jesienią 2018 roku warsztaty weekendowe dla uczniów szkół już uczestniczących w projekcie jak i dla tych, które dopiero rozpoczną realizację zajęć.  Zajęcia w ramach warsztatów weekendowych prowadzone będą przez pracowników uczelni na podstawie przygotowanych scenariuszy, które przyczynią się do realizacji projektu, czyli podniesienia kompetencji kluczowych.

» Czytaj więcej...

________________________________________________

Zapraszamy do uczestnictwa w III edycji szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych nauczycieli przedmiotów zawodowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” - komponent Małopolska Chmura Edukacyjna.

» Pobierz regulamin rekrutacji

________________________________________________

Od września 2018 w naszej szkole realizowane będą zajęcia w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze: żywność, język angielski zawodowy. Wszystkich uczniów zapraszamy do zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w  ramach obszarów, które Was interesują oraz kontaktu z nauczycielami nadzorującymi poszczególne zajęcia.
Obszar żywność - mgr inż. Tomasz Dera, mgr inż. Ewelina Wiktorek.
Obszar język angielski zawodowy - mgr Monika Zacharska-Dudek, mgr Emilia Bożek.

Czytaj więcej: Projekt Małopolska Chmura Edukacyjna

„Smaki Europy - zagraniczne staże uczniów i nauczycieli z ZSG1 w Krakowie” realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Nasza szkoła od kilkunastu lat organizuje zagraniczne staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli. Możliwe jest to dzięki wsparciu funduszy unijnych- programu ErasmusPlus POWER.  W latach 2016-2018 realizowaliśmy projekt Smaki Europy - zagraniczne staże uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie, w którym na zagraniczne staże zawodowe wyjechało 78 uczniów wraz z 13 opiekunami oraz 18 nauczycieli zawodu na szkolenia job shadowing.

Media o rezultatach naszego projektu:
 
Poniżej prezentujemy staże zawodowe jakie odbyła nasza młodzież wraz z nauczycielami:
 
Czytaj więcej: „Smaki Europy - zagraniczne staże uczniów i nauczycieli z ZSG1 w Krakowie” realizowany ze środków...
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok