W roku szkolnym 2018/2019 planujemy otwarcie następujących klas:    

1291488782_tick 4-letnie Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 10:
 •  technik żywienia i usług gastronomicznych - klasa 1a, 1b, 1c
 •  technik hotelarstwa - klasa 1h
 •  technik obsługi turystycznej - klasa 1t
1291488782_tick 3-letnia Branżowa Szkoła I stopnia nr 11:
 • kucharz - klasa 1d
 • cukiernik - 1e
. Nauczane języki w poszczególnych profilach kształcenia:
klasa zawód
nauczane języki w klasie
a technik żywienia i usług gastronomicznych język angielski,
jezyk francuski lub
język niemiecki
b technik żywienia i usług gastronomicznych język angielski,
jezyk francuski lub
język niemiecki
c  technik żywienia i usług gastronomicznych język angielski,
jezyk niemiecki lub
język hiszpański-nowość
h technik hotelarstwa język angielski,
jezyk francuski lub
język hiszpański-nowość
t technik obsługi turystycznej język angielski,
jezyk niemiecki lub
język hiszpański - nowość
 
Przedmioty w zakresie rozszerzonym:
zawód 
przedmioty
w zakresie rozszerzonym
przedmioty
uzupełniające
technik żywienia
i usług gastrononomicznych
biologia,
język angielski
historia
i społeczeństwo
technik hotelarstwa
geografia,
język angielski
historia
i społeczeństwo
technik obsługi turystycznej
geografia,
język angielski
historia
i społeczeństwo

 

klasa
zawód
nauczane języki
w klasie
d kucharz język angielski
e cukiernik język angielski

 

ZADECYDUJ SAM !

Dlaczego wybrać Technikum?

•  zdobywasz zawód
•  uzyskujesz tytuł technika
•  odbywasz praktyki zagraniczne
•  zdobywasz wiedzę nie tylko z przedmiotów zawodowych, ale również z przedmiotów ogólnokształcących
•  zdajesz maturę i egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
•  po naszej szkole możesz studiować na dowolnie wybranym kierunku (tak jak po liceum)

Dlaczego wybrać 3 letnią Branżową Szkołę I stopnia nr 11:

•  zdobywasz zawód
•  nabywasz praktycznych umiejętności
•  możesz szybko podjąć pracę
 

Podejmij właściwą decyzję !


Nowy rok szkolny to wyzwanie dla wszystkich - uczniów, nauczycieli, dyrektorów w szkołach bowiem nastąpi rewolucja programowa. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych uczniów ZSG nr 1 proponujemy klasy o zupełnie nowych profilach, jak również takie, które zawsze stanowiły o silnej pozycji naszej szkoły w Krakowie. Staraliśmy się stworzyć takie profile klas, które najlepiej przygotują do wymarzonych studiów.

.

1291488782_tick 4 letnie Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 10

technik żywienia i usług gastronomicznych - klasa  1a, 1b, 1c

kucharzNauka trwa 4 lata. Praktyki organizuje szkoła: na terenie Krakowa, wyjazdowe nad morze oraz staże zagraniczne. Przygotowujemy naszych absolwentów do realizowania zadań zawodowych takich jak: przygotowanie potraw i napojów, wyrobów i półproduktów kulinarnych, przechowywanie i magazynowanie art. spożywczych, surowców, półproduktów i produktów kulinarnych, planowanie jadłospisów, marketing w gastronomii, organizacja cateringu, własna działalność gospodarcza oraz obsługa konsumenta. 
Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się działalnością gastronomiczną np. w restauracjach (w tym również na statkach i promach), kawiarniach, barach, pensjonatach, domach wczasowych, sanatoriach. Mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą.
 

technik hotelarstwa  - klasa  1h,

hotelarstwoNauka trwa 4 lata. Praktyki organizuje szkoła: na terenie Krakowa, wyjazdowe nad morze oraz staże zagraniczne.
Przygotowujemy naszych absolwentów do realizowania zadań zawodowych takich jak: fachowa i kompleksowa obsługa gościa hotelowego (recepcja, służba pięter, gastronomia, usługi komplementarne), ponadto zbieranie danych, gromadzenie informacji, kreowanie rozwoju i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich. Duże znaczenie przywiązujemy do nauki języków obcych.
Typowymi miejscami pracy są obiekty noclegowe np. hotele, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, schroniska oraz współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza, rotele, seatele, aquatele, flaytele.

 

technik obsługi turystycznej - 1t

kelnerNauka trwa 4 lata. Praktyki organizuje szkoła: na terenie Krakowa, wyjazdowe nad morze oraz staże zagraniczne. Technik obsługi turystycznej to kierunek stworzony dla ludzi kochających piękno świata i natury, pragnących spełniać swoje i innych marzenia o podróżach. Kształcimy kadrę, która potrafi profesjonalnie zaplanować i zorganizować wypoczynek turystom polskim oraz obcokrajowcom.
Celem kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:
» Organizowania działalności turystycznej,
» Organizowania imprez i usług turystycznych (planowanie, budowanie programów imprez turystycznych),
» Obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych,
» Rozliczania imprez i usług turystycznych.
 
Możliwości zatrudnienia absolwentów
Technicy obsługi turystycznej zatrudniani są w biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej zajmujących się promocją turystyki, fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych związanych z branżą turystyczną, w biurach organizacji kongresów i konferencji, w branży hotelarskiej (hotelach, pensjonatach, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych), mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą jako agenci turystyczni.

Rosnące zainteresowanie turystów zagranicznych Polską jako miejscem ciekawym i różnorodnym kulturowo, a zarazem krajem świadczącym coraz wyższy standard usług turystycznych wpływa na wzrost zatrudnienia w sektorze turystycznym w naszym kraju.

3 letnia Branżowa Szkoła I stopnia nr 11:

kucharz - 1d

kucharzNauka trwa 3 lata. Praktyki organizuje szkoła na terenie Krakowa. 
Przygotowujemy naszych absolwentów do realizowania zadań zawodowych takich jak: przygotowanie typowych potraw i napojów, wyrobów i półproduktów kulinarnych, przechowywanie i magazynowanie art. spożywczych, surowców, półproduktów i produktów kulinarnych.
Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się działalnością gastronomiczną np. w barach szybkiej obsługi, punktach małej gastronomii, szkołach, przedszkolach, internatach, stołówkach pracowniczych, itp.

cukiernik - 1e

Nauka trwa 3 lata.
Zdobyte umiejętności zawodowe:
Absolwent:

 • pozna tajniki pieczenia ciast i sporządzania deserów,
 • nauczy się trudnej sztuki dekorowania wyrobów cukierniczych,
 • pozna rodzaje ciast i deserów z różnych stron świata,
 • dowie się jak założyć i prowadzić własną cukiernię lub ciastkarnię i jak być w tym lepszy od konkurencji,
 • nauczy się obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w produkcji cukierniczej,
 • dowie się, jak wykorzystywać przepisy na ciasta i desery.

Możliwości zatrudnienia:

 • w zakładach cukierniczych produkujących wyroby karmelowe, czekoladowe, pieczywo cukiernicze trwałe,
 •  w zakładach produkujących wyroby ciastkarskie,
 •  w zakładach gastronomicznych produkujących ciasta, lody i desery, może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie:

tel.: (012) 644-50-19 wew. 11

16-email-reply e-mail: sekretariatuczniowski@o2.pl

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok