W tej zakładce prezentować będziemy różnorodne konkursy zawodowe, przedmiotowe i szkolne w których uczestniczą nasi uczniowie w ciągu roku szkolnego. Zajmowane przez nich miejsca świadczą o rozwijanych przez nich w trakcie edukacji talentach i zainteresowaniach.

Jesteśmy z nich dumni!