Film promujący Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie, w skład którego wchodzi Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 10 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 11.