KALENDARIUM  
JUBILEUSZ 50-LECIA SZKOŁY
ZSG Nr 1 W KLUBIE PRZODUJĄCYCH SZKÓŁ  
ABSOLWENCI