Wymagane dokumenty dla kandydatów do klasy pierwszej Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie.

dokumenty do pobrania 
Kandydaci, których Gimnazjum nie jest objęte rekrutacją elektroniczną wypełniają wniosek na stronie www.e-omikron.pl, podpisują go wraz z rodzicami i składają w szkole pierwszego wyboru.
 Kwestionariusz